بازگشت

4000 متر زمین سند دار تک برگ سله بن / چزکین

3 سال قبل
  • محل
  • قیمت تماس بگیرید
  • سند دارد
  • متراژ 4000

* سد نم رود
* سله بن

* 4000 متر مربع
* سند تک برگ
* آماده انتقال
* راه ماشین رو
* فنس کشی شده
* مدارک کامل
* راه اختصاصی
* دید عالی
* خوش قواره