بازگشت

25000 متر زمین سند 6 دنگ دشت بزرگ چزکین

3 سال قبل
  • محل
  • قیمت تماس بگیرید
  • سند دارد
  • متراژ 25000

۲۵۰۰۰ متر مربع زمین کشاورزی سند ۶ دانگ دشت بزرگ چزکین با جواز فعالیت باغ
۰۹۱۲۲۷۸۸۵۶۷