اهداف ما

اهداف ما :

اهداف ما معرفی منطقه گردشگری سد نمرود به سرمایه گزاران و پیشرفت و مشارکت هرچه بیشتر سرمایه گزاران

صنعت گردشگری توریستی و معرفی ییلاقی با اب و هوای پاک و طبیعتی بکر نزدیک به ساکنان شهر تهران

املاک سفیر سبز |ابراهیم سهرابی

ارسال نظر